prodej • nábytek • obrazy • hodiny • veteráni • sochy • sběratelství • design

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ  PODMÍNKY -

nákupu a prodeje zboží na serveru provozovaném na veřejné počítačové síti

Internet pod doménou www.antiquemobel.cz

Ičo :101 21 935

1. Podnikatel Josef Mikšík, s obchodní značkou STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA MIKŠÍK www.antiquemobel.cz provozuje server sloužící jeho registrovaným uživatelům k uspokojení nabídky a poptávky při nákupu a prodeji zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz. (dále jen ,, provozovatel“)

2. Server : STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA MIKŠÍK je zaměřen na zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, především starožitností a předmětů kulturní hodnoty (dále jen ,,server“).

3. Vklad předmětu do prodeje je bezplatnou službou.

4. Registrce : Registrovat se může právnická osoba nebo fyzická osoba. Při registraci zadává zájemce jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, platné telefonní číslo které bude ověřeno. ( Prodávající ) vyplní bankovní spojení pro převod peněz z prodeje. Při Vaši registraci budete mít možnost nastavení vlastního výběru Starožitností pro sledování a přednostní nákup vybraného zboží. Výběr zboží Vám bude přednostně odeslán e-mailem každých čtrnáct dní. Poradenská činnost je pro registrované prodejce a kupující zadarmo. Doplňující dotazy a fotky budou na požádání přeposlány na adresu registrovaného žadatele (dále jen ,, prodejce“), nebo zboží kupovat (dále jen ,, kupující“).

5. Nákup a prodej, nakupovat a prodávat může kdokoliv

Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit,  že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.

6. Nákup zboží a platba : V případě že kupující potvrdí nákup ve volném a nebo aukčním prodeji , bude prodejce a kupující neprodleně informován o nákupu e-mailem do několika minut. Poté s vámi provozovatel serveru dohodne písemně na převzetí a platbu vybraného zboží na adrese našeho skladu a Nebo na adrese prodávajícího. Platba na naší adrese je možná v hotovosti a převodem po telefonu. V případě že se jedná o komisní prodej a vystavené zboží je umístěno na adrese prodejce, kupující bude vyzván k zaplacení 20% z kupní ceny za kterou je zboží skutečně prodáno. Po připsání odměny na účet provozovatele a nebo složení finančního obnosu v hotovosti provozovateli webu.. Po zaplacení budou provozovatelem kupujícímu zaslány registrační údaje prodejce a prodejci budou stejným způsobem zaslány provozovatelem tytéž údaje o kupujícím prostřednictví e-mailu kupujícího dle jeho registrace.

7. Souhlas s předáním osobních údajů. Prodejce,  který vystavené zboží Prodává a vystavuje a přitom má vystavené zboží uloženo na vlastní adrese, dává provozovateli webu souhlas s předáním svých osobních údajů kupci a novému majiteli zboží pouze v takovém případě kdy dojte k zaplacení koupeného zboží. To znamená : zaplacení převodem a připsání finanční částka na určené bankovní konto provozovatelem inzertního webu : www.antiquemobel.cz Nebo po zaplacení v hotovosti provozovateli nadepsaného webu. Provozovatel a kupující se zavazuje nepředat tyto údaje žádné další osobě.

8. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven zaregistrovanému kupujícímu a to v podobě vlastních osobních údajů, které uživatel webu vyplnil při nákupu, rezervaci a nebo prodeji zboží na serveru : www.antiquemobel.cz . Každý registrovaný uživatel webu : www.antiquemobel.cz dává souhlas se sběrem osobních údajů firmě : www.antiquemobel.cz Provozovatel webu se zavazuje že tyto údaje nepředá žádné další osobě.

9. Převzetí koupeného a zaplaceného zboží. Skladné. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí koupeného a zaplaceného zboží v dohodnutém termínu, nebo v dohodnutém prodlouženém termínu  uhradit provozovateli skladné v hodnotě 1000-30000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc. Dále uhradit veškeré náklady spojené s ( dopravou + balné, poštovné, stěhování a převoz koupeného zboží od prodejce na adresu provozovatele webu ) Hodnotu požadované finanční částky určí provozovatel webu www.antiquemobel.cz

10. Doručení koupeného zboží. Po zaplacení v hotovosti a nebo po připsání finanční částky na náš účet odesíláme koupené zboží do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená : na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží. Zboží Vám doručí dopravní služba Top Trans. Balné je 300 Kč za kus. Popis práce (zabalení a doprava zboží na adresu dopravní lužby, vyplnění dopravních dokladů) Dopravu a Balné platí kupující. ( vis : Nákup zboží a doprava -12 )

11.  Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu dle bodového ujednání číslo : 8-9-10-12

12.  Nákup zboží a doprava : Použijte tlačítko Koupit. Potvrzení o nákupu bude odesláno na adresu kupujícího + adresu prodávajícího. E-mail je považován za předběžný nákup s možností od nákupu odstoupit bez závazků před platbou. V odpovědi na e-maile bude Kupující vyzván k platbě převodem. Prodejní cena je v inzerátu. Cena za dopravu bude vyčíslena podle adresy kupujícího a odeslána včetně prodejní ceny + balného a Bankovního učtu na adresu kupujícího. Bankovní učet není na webu uveden a tím je zajištěno že kupující je o ceně dopravy informován před nákupem a platbou na: www.antiquemobel.cz Cenu za dopravu si může kupující ověřit na ceníku Firmy Top-Trans : Vypočet dopravy určuje : váha + rozměr zboží. Ceník : Top Trans: https://www.toptrans.cz/preprava/cs/. Upozorňuji že skutečná cena se může lišit od ceníku Firmy Top-Trans. Pokud s dopravou a dopravní společností Top Trans nebo jinou dopravní společností na které jsme se písemně dohodly, majitel zboží Nesouhlasí, zajistí si majitel dopravu sám. V takovém případě Dopravu a balné Neplatí. Zboží si převezme na adrese prodejce po předchozí písemné dohodě + dvě hodiny před příjezdem prodejci zavolá. Tel: 602679919 Předem děkuji Mikšík.

12 A . Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny za zboží. Pokud si přejete zboží odeslat na adresu + včetně nákladů na dodání ( doručení + balné ). Odpovědnost za případnou škodu vzniklou v době od převzetí zásilky od prodávajícího (odesílatele) do vydání zásilky kupujícímu (příjemci) nese dopravce. Starožitnosti Antik Mikšík se zavazuje zboží předat dopravní Firmě Top Trans do pěti pracovních dnů. ( Souhlas k odeslání je platný pokud není písemně zrušen majitelem zboží. Dopravu platí kupující.

Odstoupení od smlouvy : Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Firma Top Trans zajištuje dopravu za finanční hodnotu vis: Ceník. Upozorňujeme že Firma : Starožitnosti Antik Praha Mikšík nenese odpovědnost za poškození a celkové znehodnocení odeslaného zboží během dopravy Firmou Top Trans nebo jinou Dopravní Společností na které jsme se písemně dohodly Prodejce a Kupující při nákupu zboží. Dopravní Firma poskytuje dopravu převzatého zboží za úplatu a za doručené zboží ručí. Vis Obchodní podmínky Dopravní Firmy která Vám dopravu zajistí. Upozorňujeme že všechny jmenované a všechny ostatní dopravní Firmy v České Republice mají dopravu Starožitností viz : nabytek, obrazy, sochy, hodiny a jiné sběratelské předměty z dopravy vyloučeny a doprava je považována za zboží. Za případné poškození dopravce neručí. To znamená že na reklamaci při poškození nemáte právo a finanční náhrada nebude uhrazena. Při doručení na adresu doporučujeme zboží zkontrolovat a případnou reklamaci sepsat se zaměstnancem a řidičem Firmy který Vám zboží doručil + volejte Policii. Opožděná reklamace není přípustná a dopravní Firma Vám reklamaci neuzná. Požadovanou náhradu ceny za poškozené zboží se vypočítá a požaduje po Firmě která Vám zboží doručila. Ne odeslala. Zasilatelský příkaz. Obchodní podmínky Top Trans : https://www.toptrans.cz/preprava/cs/nejdulezitejsi-informace-o-zpusobu-objednani-doruceni-predani-a-pojisteni-vasich-zasilek/

Dopravu předmětů velké Historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu po celé Evropě. Cena za dopravu bude dohodnuta a zaplacena předem na náš učet.

12 B. Prodejce nabízí do prodeje zboží, které má skutečně k dispozici, jehož je výhradním majitelem. Zboží nepochází z trestné činnosti. V případě, kdy prodejce není majitelem zboží a jedná v zastoupení skutečného majitele, je povinen na to při registraci upozornit a doplnit jméno, adresu a telefon skutečného majitele.

13.  Prodejce se zavazuje popsat pravdivý stav zboží a upozornit na možné poškození, signaturu, stáří a jiné důležité skutečnosti. Prodejce dále přiloží rozměry, podrobný popis zboží a jeho fotografie ve velikosti 1200-750 Kb nejlépe na šířku.

14.  Prodejce popíše pravdivě stav nabízeného zboží nabízeného do prodeje. Zboží odpovídá popisu, stáří a případnému vyobrazení při zveřejnění zboží.

15.  Zboží vložené do volného a nebo aukčního prodeje, bude na serveru zdarma zveřejněno na celkovou dobu čtrnácti dní a poté si inzerát může prodávající prodloužit vlastním nastavením po přihlášení do registrace. Při neprodloužení dojde k automatickému smazání inzerátu.

16.  Provize : Za prodej zboží prostřednictvím serveru má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z ceny za kterou je zboží skutečně prodáno (dále jen ,,odměna“), přičemž minimální odměna činí 1000,- Kč, odměna je odečte z prodejní ceny.

17.  Prodejce se zavazuje že : zboží vystavené k prodeji na serveru po dobu vystavení neprodá mimo tento server. Stejné ujednání platí i v případě že v době zveřejnění a prodeje zboží na serveru prodá vystavené zboží mimo tento server, nebo že by neprodal zboží kupujícímu který zboží koupil dle obchodních podmínek. V případě nedodržení a prodeji mimo server se prodejce se zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 20000 Kč + 20 % z ceny určené k prodeji. Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu určeného k prodeji na serveru : www.antiquemobel.cz

18.  Prodejce se zavazuje že zboží vystavené k prodeji na serveru www.antiquemobel.cz po dobu vystavení svoji nabídky k prodeji neprodá mimo tento server. Pokud během stanovené doby prodeje požádá o zrušení platného inzerátu má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z prodejní ceny přičemž minimální odměna činí 1000,- Kč, viz Obchodní podmínky, po převodu finanční odměny na určený učet provozovatele bude inzerát trvale odstraněn z nabídky prodeje. ( číslo učtu bude odesláno v odpovědi žadatele a prodejce inzerátu o zrušení platného inzerátu ) Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu + aukčního prodeje určeného k prodeji na serveru : www.antiquemobel.cz .

19 / 20.  Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle jejich svobodné vůle a provozovatel neodpovídá žádnému z nich, ani třetím osobám za splnění jejich vzájemných závazků.

21.  V případě, že z technických důvodů nedojde k uveřejnění zboží na výše uvedeném internetovém serveru, nevzniká žádné ze stran jakýkoliv nárok na náhradu vynaložených nákladů ani na náhradu případné škody.

22.  Neprodané zboží v komisním prodeji je možné nabídnout opakovaně zdarma. Doporučujeme snížení prodejní ceny na solidní prodejní hodnotu po dohodě z provozovatelem webu.

23.  Rezervace zboží bez složené zálohy je možná na 24 hodin.

24.  Koupené zboží je pouze takové zboží které bylo zaplaceno v hotovosti a nebo převodem na učet provozovatele do 24 Hodin po nákupu a potvrzeném prodeji na webu : www.antiquemobel.cz

25. Před registrací jsem obchodní podmínky čet a souhlasím. Uživatel webu.

26.Reklamace. Každý zakoupený předmět je nutné při jeho převzetí vždy prohlédnout a zkontrolovat. Prodávané předměty jsou použité, tomu odpovídá jejich stav. Opotřebení předmětu není v popisech uváděno, vždy odpovídá stáří předmětu, Vis bod 27. Kupující se s opotřebením seznámí při osobním převzetí nebo dotazem u prodejce, viz fotky, video. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá Antik Mikšík za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí fakt, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje, že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují při jeho koupi žádné záruky. Antik Mikšík na tyto nabízené předměty neposkytuje žádnou záruku. Také se na předměty nevztahují ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci.  „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici. Vis bod 27

27. Upozorňujeme, že nabízené zboží je staré a použité. Předměty můžou mít vady, které vznikly používáním a stářím. Předměty můžou mít praskliny, rez a jiné poškozeni. Dřevo, obrazy, tkaniny, koberce a jiné zboží může bít napadeno červotočem, plísni, hmyzem, atd.. Některé předměty nemusí bít kompletní a plně funkční.  Opravené předměty nemusí bít 100% původní. Berte prosím na vědomí že na takové vady se záruka nevtahuje. Jsou to starožitnosti a může to bít jejich přednost a plus. Předem děkuji za pochopeni. Starožitnosti Antik Mikšík „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici.

28. Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit,  že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.  Na prodané zboží je záruka 24 měsíců. Viz : Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej.Platba Eurem

Pro naše klienty a sběratele v Evropské unii platící Eurem máme zajištěno bankovní spojení u : Fio Banka.  Kupující a sběratelé na Slovensku mohou využít platbu bez poplatkuPlatba převodem je zadarmo. Vklad v hotovosti na účet : poplatek jedno euro. Dopravu zajistí dopravní služba Top Trans a nebo naše stěhovací firma. Dopravu platí prodávající.

Zahradní nábytek : litina, pergoly, lavičky, pergol, hydranty, lampy a jiné předměty z doplňkového prodeje prodáváme pouze po internetu. Zboží Vám přiveze dopravní služba Top Trans.

__________________________________________________________________________________

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „obchodní podmínky“)

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Starožitnosti Mikšík, Ičo :101 21 935 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.antiquemobel.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). www.antiquemobel.cz

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.[JA1]

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.[JA2]

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. [JA3] Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY[JA4]

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků[JA5][JA6] Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.[JA7] Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. [JA8] Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. [JA9] Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce[JA10] (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. [JA11] CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:[JA12]

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pilská 6. Hostavice. Praha 19200;

v hotovosti na v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.      , vedený u společnosti       (dále jen „účet prodávajícího“); Číslo účtu je odesláno v následujícím e-mailu spolu z cenou za dopravu.

bezhotovostně platební kartou;[JA13]

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. [JA14] Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.[JA15]

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. [JA16] Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ[JA17] [JA18] [JA19] [JA20]

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:[JA21]

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.[JA22]

7.4.      Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce[JA23] . Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. [JA24] Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.[JA25] Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.[JA26] Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.[JA27]

7.5.      Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.[JA28] Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.[JA29]

7.6.      Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. [JA30] S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.[JA31] [JA32]

7.7.      Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Pilská 6. Praha 198 00, telefonicky na čísle 602679919 či elektronickou poštou na adrese : Kontakty. https://www.antiquemobel.cz/kontakt

7.8.      Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.[JA33]

7.9.      Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.[JA34]

7.10.   Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.[JA35]

7.11.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy antik.inzerce@antiquemobel.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.[JA36] Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné [JA37] využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.[JA38] [JA39]

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.[JA40]

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování      , adresa elektronické pošty      , telefon      .[JA41]

 

V Praze dne 14


[JA1]Vzor obchodních podmínek je určen pro právní vztahy mezi podnikatelem (dodavatelem) a spotřebitelem a vzor tak není vhodný mimo jiné pro použití v tzv. obchodně-závazkových vztazích. Vzor obchodních podmínek neupravuje situace, kdy je dodáván digitální obsah. Vzor obchodních podmínek není vhodný pro situace, kdy je kupní smlouva uzavírána telefonicky.

[JA2]Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít…“

[JA3]Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: „Správce je povinen zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje…“

[JA4]Ustanovení § 1827 odst. 2 občanského zákoníku: „Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.“ Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU nepostačuje pouhé uvedení podmínek na webové stránce.

[JA5]Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění…

[JA6]Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že: a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí, c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť, d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není, e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.“

[JA7]Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí …“

[JA8]Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…

náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány…

Ustanovení  [JA9]§ 1826 odst. 3 občanského zákoníku: „Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.“

[JA10]Ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku: „Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.“

[JA11]Ustanovení § 1820 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran …, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také…

náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby…“

[JA12]Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, … jaké způsoby platby jsou přijímány.“

Ustanovení § 3 odst [JA13]. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.“

[JA14]Ustanovení § 1820 odst. 1 písm. b občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran …, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také…

údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována…“

[JA15]Tuto informaci je prodávající povinen uvést na základě ustanovení § 25 odst. zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že „Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.“

[JA16]Upozorňujeme na ustanovení § 1830 občanského zákoníku: „Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.“

[JA17]Upozorňujeme, že při prodeji použitých věcí či vadných věcí prodávaných z toho důvodu za nižší cenu se použije odlišná právní úprava. Ustanovení obchodních podmínek tak nejsou pro tuto situaci vhodná.

[JA18]Ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen "reklamace"), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.“ Přesný rozsah této informační povinnosti není stanoven, přičemž znění tohoto článku obchodních podmínek bylo připraveno při zapracování podnětů od České obchodní inspekce. Nicméně upozorňujeme, že názory na rozsah této informační povinnosti podnikatele se mohou lišit (a to i v závislosti na nabízeném sortimentu zboží a konkrétní situaci).

[JA19]Upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.“ Podobné požadavky jsou obsaženy i v občanském zákoníku.

[JA20]Ustanovení § 1811 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv…“

[JA21]Převzato z ustanovení § 2161 odst. 1 občanského zákoníku.

[JA22]Převzato z ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.

[JA23]Převzato z ustanovení § 2166 občanského zákoníku.

[JA24]Převzato z ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.

[JA25]Převzato z ustanovení § 2165 odst. 2 občanského zákoníku.

[JA26]Převzato z ustanovení § 2113 občanského zákoníku.

[JA27]Převzato z ustanovení § 1922 odst. 2 občanského zákoníku.

[JA28]Převzato z ustanovení § 2167 občanského zákoníku.

[JA29]Převzato z ustanovení § 2170 občanského zákoníku.

[JA30]Převzato z ustanovení § 2172 občanského zákoníku.

[JA31]Převzato z ustanovení § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

[JA32]Srov. ustanovení § 2173 občanského zákoníku „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“

[JA33]Převzato z ustanovení § 2106 odst. 2 občanského zákoníku.

[JA34]Převzato z ustanovení § 2169 občanského zákoníku.

[JA35]Podle informací od ČOI, je nutné uvést i tuto informaci, jež je převzata z ustanovení § 1924 občanského zákoníku.

[JA36]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

[JA37]Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): "Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný."

[JA38]Pokud má docházet k zasílání obchodních sdělení zákazníkům bez jejich souhlasu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je možné toto ustanovení vypustit. V takovém případě by však měla být dána kupujícímu možnost zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to již při sběru jeho osobních údajů – viz čl. 13 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích): …“pokud fyzická nebo právnická osoba získává od svých zákazníků podrobnosti jejich elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby …, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro účely přímého marketingu svých vlastních obdobných výrobků nebo služeb pouze za předpokladu, že je zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení, pokud zákazník původně toto využití neodmítl.“

[JA39]Nejedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely! Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely může docházet buď na základě souhlasu kupujícího dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

[JA40]Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje, zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup…“

Ustanovení  [JA41]§ 1811 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,“

Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line):  „Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ AUKCE

provozované na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz.

1. Podnikatel Josef Mikšík, s obchodní značkou STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA www.antiquemobel.cz provozuje server sloužící jeho registrovaným uživatelům k uspokojení nabídky a poptávky při nákupu a prodeji zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz. ( dále jen ,,provozovatel“)

2 – 11 podmínky jsou stejné jako při volném prodeji.

12.  Předmět daný do aukce, bude v aukci zdarma zveřejněn na celkovou dobu : sedmi kalendářních dnů. Naše aukce je zaměřena na rychlí prodej za solidní prodejní cenu a prodejce by s tím mněl počítat. Doporučujeme nastavit počáteční cenu niskou. Taková cena přiláká větší množství kupujících a dražba se může vyšplhat na mnohanásobně cenu vyšší. Pokud se nabízené zboží neprodá. Aukce může bít opakována. Doporučujeme snížit vyvolávací cenu oproti ceně předešlé. Další možnost je nabídku zboží vložit do komisního prodeje za pevnou prodejní cenu.

13.  Vyvolávací cenu určuje prodejce. Prodejce má několik možností k nastavení své aukce. Počáteční cenu. Minimální příhoz. Cena "Kup teď" Minimální prodejní cenu. Dále nabízíme možnost : Po ukončení vrátit na inzerát do komisního prodeje. (Pouze pokud nebude vydraženo nebo prodáno) Při takovém nastavení se nevydražené inzeráty automaticky po ukončení aukce zveřejní ve volném prodeji a bude se na ně vztahovat všechna práva a povinnosti vyplívající pro nákupu a prodeje zboží na serveru provozovaném na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz.

14.  Za prodej zboží v aukci má provozovatel nárok na nevratnou odměnu ve výši 20 % z vydražené prodejní ceny zboží ( dále jen ,,odměna“), odměnu platí kupující.

15.  Převzetí koupeného a zaplaceného zboží. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí koupeného a zaplaceného zboží v dohodnutém termínu, nebo v dohodnutém prodlouženém termínu  uhradit provozovateli skladné v hodnotě 1000-30000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc. Dále uhradit veškeré náklady spojené s ( dopravou + balné, poštovné, stěhování a převoz koupeného zboží od prodejce na adresu provozovatele webu ) Hodnotu požadované finanční částky určí provozovatel webu www.antiquemobel.cz

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny a provize.

16.  V případě vydražení zboží, bude prodejce provozovatelem neprodleně informován o výsledku aukce e-mailem.

17.  Při potvrzeném nákupu má kupující povinnost koupené zboží zaplatit bankovním převodem do 24 Hodin. Převzít zboží do 4 dnů od nákupu. Skladné v hodnotě 500 Kč bude účtováno za započatý kalendářní den.

18.  V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen zapsat do okna „zpráva pro příjemce“ nadpis koupeného zboží a zaslat provozovateli na jeho e-mailovou adresu potvrzení o zaplacení zboží. ( do e-mailu napište: nadpis a evidenční číslo koupeného zboží, hodnotu v Kč, jméno a telefon pro případnou reklamaci )

19.  Po připsání odměny na účet provozovatele, budou provozovatelem kupujícímu, prostřednictví e-mailu, zaslány údaje o prodejci uvedené v čl. 6 a prodejci budou stejným způsobem zaslány provozovatelem tytéž údaje o kupujícím.

20.  Prodejce je povinen bezodkladně prodat vydražené zboží kupujícímu za cenu odpovídající ceně, za které zboží vydražil po odečtení odměny ( dále jen ,,kupní cena“).

21.  Kupní cenu uhradí kupující prodejci bezhotovostně, převodem na účet uvedený v prodejcově registraci, nebo v hotovosti při osobním převzetí. Převzetí a doručení koupeného zboží si kupující dohodne s prodávajícím osobně. Náklady na dopravu koupeného zboží platí kupující.

22.  Kupující se zavazuje v případě nezaplacení odměny, uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý předmět, který v aukci vydražil+náklady na vymáhání.

23.  Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle jejich svobodné vůle a provozovatel neodpovídá žádnému z nich, ani třetím osobám za splnění jejich vzájemných závazků.

24.  V případě, že s technických důvodů nedojde k uveřejnění zboží v aukci, nevzniká žádné ze stran jakýkoliv nárok na náhradu vynaložených nákladů ani na náhradu případné škody.

25.  Neprodané zboží v aukčním prodeji je možné nabídnout opakovaně zdarma. Doporučujeme snížení prodejní ceny na solidní prodejní hodnotu. Zboží z nižší cenou doporučujeme nabídnout za jednu korunu. Vzbudí to zájem kupujících. Je to jen rada vše je na Vašem uvážení

26.  Prodejce se zavazuje že zboží vystavené k prodeji na serveru www.antiquemobel.cz po dobu vystavení svoji nabídky k prodeji neprodá mimo tento server. Pokud během stanovené doby prodeje požádá o zrušení platného inzerátu má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z prodejní ceny. Prodejce na tuto skutečnost upozorní provozovatele e-maile a po převodu finanční odměny na určený učet provozovatele bude inzerát trvale odstraněn z nabídky a prodeje. ( číslo učtu bude odesláno v odpovědi žadatele a prodejce inzerátu o zrušení platného inzerátu ) Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu + aukčního prodeje určeného k prodeji na serveru : www.antiquemobel.cz

27.  Koupené zboží je pouze takové zboží které bylo zaplaceno v hotovosti a nebo převodem na učet provozovatele do čtyř kalandářních dnů po nákupu a potvrzeném prodeji na webu : www.antiquemobel.cz

28. Před registrací jsem obchodní podmínky čet a souhlasím. Uživatel webu.

 

 

Formulář pro reklamaci zboží.

Adresát:

Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík,

Pilská 6,

198 00 Praha 14 Hostavice:

REKLAMACE:

(vyplňuje kupující):

Jméno a příjmení:

Datum objednávky:

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

Adresa:

Telefonní kontakt:

E-mail:

V____________ dne ____________

Podpis ……………………………………………

==================================================================

REKLAMAČNÍ ŘÁD

STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA MIKŠÍK

(dále také jako „RŘ“)

 

 1. I. Práva kupujícího odpovědnosti za vady

Jde-li p smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodejce odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodejce dle ust. § 2165 občanského zákoníku odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Dále kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V případě výskytu vady, za kterou prodejce odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně nebo písemně, a to:

 • e-mailem na adresu:     antik.inzerce@antiquemobel.cz , nebo
 • poštou na adresu:          Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík, Pilská 6, 198 00 Praha 14 Hostavice

V oznámení o reklamaci kupující uvede:

-             Jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. (popř. IČO, název společnosti, adresa sídla)

-             Datum účetního (daňového) dokladu, popř. jiná jednoznačná specifikace smluvního vztahu.

-             Popis – důvod reklamace

Za účelem oznámení reklamace je kupující oprávněn použít formulář pro reklamaci zboží, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 tohoto RŘ.  Není to však povinností kupujícího.

Prodejce je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodejce rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání, že:

 • se jedná o vadu, za kterou prodejce odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou ve stanovené době od převzetí zboží; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
 • že kupující koupil zboží od prodejce a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
 • že je zboží vadné; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v provozovně, nebo jej na adresu provozovny prodejce zašle.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Prodejce informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodejce či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodejce oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 1. II. Vrácení zboží při odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující, který uzavřel s prodejcem smlouvu prostřednictvím internetového obchodu (https://www.antiquemobel.cz/), má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí, popř. doručeni, zboží. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy je kupující povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodejce formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to: e-mailem na adresu antik.inzerce@antiquemobel.cz , nebo

 • poštou na adresu: Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík, Pilská 6, 198 00 Praha 14 Hostavice

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodejcem, vrátí prodejce kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží.

Kupní cena bude kupujícímu prodejcem vrácena shodným způsobem, jakým byla od kupujícího přijata. Prodejce přijaté peněžení prostředky vrátí jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodejce oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokazatelně prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží

Kupující Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík, Pilská 6, 198 00 Praha 14 Hostavice, nedohodou-li se prodejce a kupující jinak. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží zašle zpět před uplynutím 14 dnů.

V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (informace o složení, příbalový leták), a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Vnitřní obal zboří, který brání kontaktu zboží s vnějšími vlivy, nesmí být narušen, neboť tím by došlo k znehodnocení zboží. Při zaslání zboží zpět prodejce doporučuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodejce vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodejce neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes internetový obchod (dopravné, balné, apod.), stejným platebním prostředkem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce.

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodejci.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

III. Doplňující ustanovení, řešení sporů . V případě, že se kupující jako spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodejce prostřednictvím e-mailové adresy antik.inzerce@antiquemobel.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz)

 

 

 

 

 

 

 

Starožitnosti Antik Praha Mikšík

Aukce, inzerce, prodej, půjčovna starožitnosti

Tel: 602679919  email: antik.inzerce@antiquemobel.cz

Nabídku zboží : www.antiquemobel.cz

 

Návštěvu je nutné dohodnout dvě hodiny předem: +420 602 679 919

Dopravu zboží do 20 Kg po Praze zajistíme za : 500 Kč

Dopravu koupeného zboží mimo Prahu zajistí firma Top Trans.

Elektroskútry - Elektrokola - Kočárky - https://eshop-miksik.cz/

 

Půjčovna amerických Veteránů - https://veteranem.cz/

Hubnutí bez hladu, léků a cvičení

http://hubnuti-bezhladu.cz/darkove-poukazky