prodej • nábytek • obrazy • hodiny • veteráni • sochy • sběratelství • design

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ  PODMÍNKY

nákupu a prodeje zboží na serveru provozovaném na veřejné počítačové síti

Internet pod doménou www.antiquemobel.cz

Ičo :101 21 935

1. Podnikatel Josef Mikšík, s obchodní značkou STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA MIKŠÍK www.antiquemobel.cz provozuje server sloužící jeho registrovaným uživatelům k uspokojení nabídky a poptávky při nákupu a prodeji zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz. (dále jen ,, provozovatel“)

2. Server : STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA MIKŠÍK je zaměřen na zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, především starožitností a předmětů kulturní hodnoty (dále jen ,,server“).

3. Vklad předmětu do prodeje je bezplatnou službou.

4. Registrce : Registrovat se může právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. Při registraci zadává zájemce jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, platné telefonní číslo které bude ověřeno. ( Prodávající ) vyplní bankovní spojení pro převod peněz z prodeje. Při Vaši registraci budete mít možnost nastavení vlastního výběru Starožitností pro sledování a přednostní nákup vybraného zboží. Výběr zboží Vám bude přednostně odeslán e-mailem každých čtrnáct dní. Poradenská činnost je pro registrované prodejce a kupující zadarmo. Doplňující dotazy a fotky budou na požádání přeposlány na adresu registrovaného žadatele (dále jen ,, prodejce“), nebo zboží kupovat (dále jen ,, kupující“).

5. Nákup a prodej. Předměty může nakupovat a prodávat každý registrovaný uživatel, splňující naše obchodní podmínky.

Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit,  že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.

6. Nákup zboží a platba : V případě že kupující potvrdí nákup ve volném a nebo aukčním prodeji , bude prodejce a kupující neprodleně informován o nákupu e-mailem do několika minut. Poté s vámi provozovatel serveru dohodne písemně na převzetí a platbu vybraného zboží na adrese našeho skladu a Nebo na adrese prodávajícího. Platba na naší adrese je možná v hotovosti a převodem po telefonu. V případě že se jedná o komisní prodej a vystavené zboží je umístěno na adrese prodejce, kupující bude vyzván k zaplacení 20% z kupní ceny za kterou je zboží skutečně prodáno. Po připsání odměny na účet provozovatele a nebo složení finančního obnosu v hotovosti provozovateli webu.. Po zaplacení budou provozovatelem kupujícímu zaslány registrační údaje prodejce a prodejci budou stejným způsobem zaslány provozovatelem tytéž údaje o kupujícím prostřednictví e-mailu kupujícího dle jeho registrace.

7. Souhlas s předáním osobních údajů. Prodejce,  který vystavené zboží Prodává a vystavuje a přitom má vystavené zboží uloženo na vlastní adrese, dává provozovateli webu souhlas s předáním svých osobních údajů kupci a novému majiteli zboží pouze v takovém případě kdy dojte k zaplacení koupeného zboží. To znamená : zaplacení převodem a připsání finanční částka na určené bankovní konto provozovatelem inzertního webu : www.antiquemobel.cz Nebo po zaplacení v hotovosti provozovateli nadepsaného webu. Provozovatel a kupující se zavazuje nepředat tyto údaje žádné další osobě.

8. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven pouze zaregistrovanému kupujícímu a to v podobě vlastních osobních údajů, které uživatel webu vyplnil při nákupu, rezervaci a nebo prodeji zboží na serveru : www.antiquemobel.cz . Každý registrovaný uživatel webu : www.antiquemobel.cz dává souhlas se sběrem osobních údajů firmě : www.antiquemobel.cz  Provozovatel webu se zavazuje že tyto údaje nepředá žádné další osobě.

9. Převzetí koupeného a zaplaceného zboží. Skladné. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí koupeného a zaplaceného zboží v dohodnutém termínu, nebo v dohodnutém prodlouženém termínu  uhradit provozovateli skladné v hodnotě 1000-10000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc. Dále uhradit veškeré náklady spojené s ( dopravou + balné, poštovné, stěhování a převoz koupeného zboží od prodejce na adresu provozovatele webu ) Hodnotu požadované finanční částky určí provozovatel webu www.antiquemobel.cz

10. Doručení koupeného zboží. Po zaplacení v hotovosti a nebo po připsání finanční částky na náš účet odesíláme koupené zboží do pěti pracovních dnů na adresu kupujícího. To znamená : na adresu kterou kupující napsal do formuláře při nákupu zboží. Zboží Vám doručí dopravní služba Top Trans. Dopravu platí prodejce. ( vis : Doprava koupeného zboží )

11.  Předměty do 20 000 Kč prodáváme pouze po internetu dle bodového ujednání číslo : 8-9-10

12 A . Doprava zboží na adresu Majitele. Kupující se stává majitelem zboží po zaplacení zboží. Prodejce : Starožitnosti Antik Mikšík se zavazuje prodané a zaplacené zboží předat zboží dopravní Firmě Top Trans víhradně na žádost a souhlas majitele zboží. Viz : Potvrzení Nákupu. Zasilatelský příkaz. Dopravní Firmy. Prodejce zaplatí dopravu na dresu kupujícího v plné výši z předem zaplacené kupní ceny + ceny za dopravu ( Nákup Zboží + doprava boží ) Vis Obchodní Podmínky Starožitnosti Antik Mikšík. Majitel zboží souhlasí s odesláním zboží na adresu ( kupujícího : viz nákupní doklad ) dopravní společností Top Trans - https://www.toptrans.cz/preprava/cs/ Firma Top Trans zajištuje dopravu za finanční hodnotu vis: Ceník. Upozorňujeme že Firma : Starožitnosti Antik Praha Mikšík nenese odpovědnost za poškození a celkové znehodnocení odeslaného zboží během dopravy Firmou Top Trans nebo jinou Dopravní Společností na které se písemně dohodly Prodejce a Kupující při nákupu zboží. Dopravní Firma poskytuje dopravu převzatého zboží za úplatu a za doručené zboží ručí. Vis Obchodní podmínky Dopravní Firmy která Vám dopravu zajistí. Majitel zboží má povinnost. Doručené zboží při převzetí zkontrolovat a případnou reklamaci sepsat se zaměstnancem Firmy která Vám zboží doručila. Opožděná reklamace není přípustná a dopravní Firma Vám reklamaci neuzná. Požadovanou náhradu ceny za poškozené zboží se vypočítá a požaduje po Firmě která Vám zboží doručila viz doklad : Zasilatelský příkaz.

Obchodní podmínky Top Trans : https://www.toptrans.cz/preprava/cs/nejdulezitejsi-informace-o-zpusobu-objednani-doruceni-predani-a-pojisteni-vasich-zasilek/

Pokud s dopravou a dopravní společností Top Trans majitel zboží Nesouhlasí, zajistí si majitel zboží dopravu samostatně. V takovém případě Dopravu Neplatí. Zboží si převezme na adrese prodejce po předchozí písemné dohodě + dvě hodiny před příjezdem zavolá na Tel: 602679919 Předem děkuji Mikšík

Dopravu předmětů velké Historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu po celé Evropě. Cena za dopravu bude dohodnuta a zaplacena předem na náš učet.

12 B. Prodejce nabízí do prodeje zboží, které má skutečně k dispozici, jehož je výhradním majitelem a toto zboží  nepochází z trestné činnosti. V případě, kdy prodejce není majitelem zboží a jedná v zastoupení skutečného majitele, je povinen na to při registraci upozornit a doplnit jméno, adresu a telefon skutečného majitele.

13.  Prodejce se zavazuje popsat pravdivý stav zboží a upozornit na možné poškození, signaturu, stáří a jiné důležité skutečnosti. Prodejce dále přiloží rozměry, podrobný popis zboží a jeho fotografie ve velikosti 1200-750 Kb nejlépe na šířku.

14.  Prodejce popíše pravdivě stav nabízeného zboží nabízeného do prodeje. Zboží odpovídá popisu, stáří a případnému vyobrazení při zveřejnění zboží.

15.  Zboží dané do volného a nebo aukčního prodeje, bude na serveru zdarma zveřejněno na celkovou dobu čtrnácti dní a poté si inzerát může prodávající prodloužit vlastním nastavením po přihlášení do registrace. Při neprodloužení dojde k automatickému smazání inzerátu.

16.  Provize : Za prodej zboží prostřednictvím serveru má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z ceny za kterou je zboží skutečně prodáno (dále jen ,,odměna“), přičemž minimální odměna činí 1000,- Kč, odměnu platí kupující.

17.  Prodejce se zavazuje že : zboží vystavené k prodeji na serveru po dobu vystavení neprodá mimo tento server. Stejné ujednání platí i v případě že v době zveřejnění a prodeje zboží na serveru prodá vystavené zboží mimo tento server, nebo že by neprodal zboží kupujícímu který zboží koupil dle obchodních podmínek. V případě nedodržení a prodeji mimo server se  prodejce se zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 20000 Kč + 20 % z ceny určené k prodeji. Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu určeného k prodeji na serveru : www.antiquemobel.cz

18.  Prodejce se zavazuje že zboží vystavené k prodeji na serveru www.antiquemobel.cz po dobu vystavení svoji nabídky k prodeji neprodá mimo tento server. Pokud během stanovené doby prodeje požádá o zrušení platného inzerátu má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z prodejní ceny přičemž minimální odměna činí 1000,- Kč, viz Obchodní podmínky, po převodu finanční odměny na určený učet provozovatele bude inzerát trvale odstraněn z nabídky prodeje. ( číslo učtu bude odesláno v odpovědi žadatele a prodejce inzerátu o zrušení platného inzerátu ) Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu + aukčního prodeje určeného k prodeji na serveru : www.antiquemobel.cz .

19.

20.  Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle jejich svobodné vůle a provozovatel neodpovídá žádnému z nich, ani třetím osobám za splnění jejich vzájemných závazků.

21.  V případě, že z technických důvodů nedojde k uveřejnění zboží na výše uvedeném internetovém serveru, nevzniká žádné ze stran jakýkoliv nárok na náhradu vynaložených nákladů ani na náhradu případné škody.

22.  Neprodané zboží v komisním prodeji je možné nabídnout opakovaně zdarma. Doporučujeme snížení prodejní ceny na solidní prodejní hodnotu po dohodě z provozovatelem webu.

23.  Rezervace zboží bez složené zálohy je možná na 24 hodin.

24.  Koupené zboží je pouze takové zboží které bylo zaplaceno v hotovosti a nebo převodem na učet provozovatele do čtyř kalendářních dnů po nákupu a potvrzeném prodeji na webu : www.antiquemobel.cz

25. Před registrací jsem obchodní podmínky čet a souhlasím. Uživatel webu.

26.Reklamace. Každý zakoupený předmět je nutné při jeho převzetí vždy prohlédnout a zkontrolovat. Prodávané předměty jsou použité, tomu odpovídá jejich stav. Opotřebení předmětu není v popisech uváděno, vždy odpovídá stáří předmětu, Vis bod 27. Kupující se s opotřebením seznámí při osobním převzetí nebo dotazem u prodejce, viz fotky, video. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá Antik Mikšík za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí fakt, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje, že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují při jeho koupi žádné záruky. Antik Mikšík na tyto nabízené předměty neposkytuje žádnou záruku. Také se na předměty nevztahují ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci.  „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici. Vis bod 27

27. Upozorňujeme, že nabízené zboží je staré a použité. Předměty můžou mít vady, které vznikly používáním a stářím. Předměty můžou mít praskliny, rez a jiné poškozeni. Dřevo, obrazy, tkaniny, koberce a jiné zboží může bít napadeno červotočem, plísni, hmyzem, atd.. Některé předměty nemusí bít kompletní a plně funkční.  Opravené předměty nemusí bít 100% původní. Berte prosím na vědomí že na takové vady se záruka nevtahuje. Jsou to starožitnosti a může to bít jejich přednost a plus. Předem děkuji za pochopeni. Starožitnosti Antik Mikšík „Podrobnosti k odpovědnosti za vady a reklamaci viz níže: Reklamační řád“. V případě dotazu či potřeby upřesnění jsem k dispozici.

28. Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit,  že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.  Na prodané zboží je záruka 24 měsíců. Viz : Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej.

29. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven pouze registrovanému kupujícímu a to v podobě vlastní registrace na webu : www.antiquemobel.cz

________________________________________________________________________________________________________

Doprava koupeného zboží : Zboží Vám přiveze dopravní služba Top Trans a nebo jiná dopravní služba která nabízí dopravní služby. Doprava do CZ + Evropská unie. U takové služby požadujeme zaplacení koupeného zboží předem na náš firemní účet. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Poštovné platí kupující při nákupu zboží. Výše těchto poplatků závisí na velikosti zásilky a vzdálenosti doručení. Po připsání finanční částky na náš učet odesíláme koupené zboží do pěti dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou jste napsaly do formuláře při nákupu vybraného zboží Vaši adresu a  telefonní číslo předáme dopravní službě.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání ( doručení + balné ) Prodejce nenese odpovědnost za poškození koupeného zboží během dopravy na adresu nového majitele. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží během dopravy na adresu nového majitele přechází na dopravní službu která zboží převzala od prodejce a za finanční odměnu sepsala s prodejcem smlouvu na doručení zboží na adresu kupujícího. Prodejce nenese odpovědnost za nepřevzaté zboží a zvýšené náklady na dopravu. Majitel zboží takové náklady uhradí a to při převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Výpočet přepravného : Praha -Vaše adresa - https://www.toptrans.cz/preprava/cs/vypocitejte-si-cenu-prepravy-vasi-zasilky/

Dopravu předmětů velké historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu po celé Evropě. Cena za dopravu bude sjednána předem.

Doprava po Praze. ( centrum a nejbližší okolí do 10 Km ) Drobné zboží do váha 20 Kg - 500 Kč

Osobní převzetí : Při nákupu můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně na adrese Pilská 6, Praha 14 Hostavice, 198 00 a zaplatit Online převodem po Telefonu a nebo v hotovosti. Při osobním odběru je nutné písemně a nebo telefonicky předem dohodnout datum a čas předání. Před návštěvou nám zavolejte dvě hodiny předem. Děkujeme za pochopení.

Platba

Platba při převzetí zboží na prodejně je možná zaplatit Online platba přes telefon a nebo v hotovosti.  Platba pro nákup po Internetu : Převodem na učet.

Platba Eurem

Pro naše klienty a sběratele v Evropské unii platící Eurem máme zajištěno bankovní spojení u : Fio Banka.  Kupující a sběratelé na Slovensku mohou využít platbu bez poplatku. Platba převodem je zadarmo. Vklad v hotovosti na účet : poplatek jedno euro. Dopravu zajistí dopravní služba Top Trans a nebo naše stěhovací firma. Dopravu platí prodávající.

Zahradní nábytek : litina, pergoly, lavičky, pergol, hydranty, lampy a jiné předměty z doplňkového prodeje prodáváme pouze po internetu. Zboží Vám přiveze dopravní služba Top Trans.

________________________________________________________________________________________________________

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ AUKCE

provozované na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz.

1. Podnikatel Josef Mikšík, s obchodní značkou STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA www.antiquemobel.cz provozuje server sloužící jeho registrovaným uživatelům k uspokojení nabídky a poptávky při nákupu a prodeji zboží na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz. ( dále jen ,,provozovatel“)

2. Server : STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA je zaměřen na zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, především starožitností a předmětů kulturní hodnoty, formou aukce.

3. Vklad předmětu do aukčního prodeje je bezplatnou službou.

4. Předměty v aukci může nakupovat a prodávat každý registrovaný uživatel, splňující tyto obchodní podmínky aukce.

5. Registrovat se může právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.

6. Při registraci zadává zájemce jméno, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefon a bankovní spojení a dává provozovateli souhlas s poskytnutím těchto údajů případnému zájemci o obchod. Provozovatel se zavazuje nepředat tyto údaje žádné další osobě.

7. Registrovaný uživatel může v aukci nabízet zboží v dražbě k prodeji ( dále jen ,,prodejce“), nebo zboží v dražbě kupovat ( dále jen ,, kupující“).

8. Nákup a prodej. Předměty může nakupovat a prodávat každý registrovaný uživatel, splňující naše obchodní podmínky.

Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej. Místopřísežné prohlášení. Dle zákona 253/2008 Sb. je podle § 7 odstavec (2) písmene d ) kupující je vždy ( bez ohledu na cenu prodávaného zboží ) povinen ověřit,  že prodávající není politicky exponovanou osobou a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce. Prodávající tímto místopřísežně prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. § 4 odstavec (5) a nejsou na něj uvaleny mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankci.  Na prodané zboží je záruka 24 měsíců.  Viz : Prodej za hotové, komisní prodej, aukční prodej.

9. Prodejní doklad ( faktura ) bude vystaven pouze registrovanému kupujícímu a to v podobě vlastní registrace.

10. Prodejce se zavazuje, že nabízí do volném nebo aukčního prodeje zboží, které má skutečně k dispozici, jehož je výhradním majitelem a toto zboží nepochází z trestné činnosti. V případě, kdy prodejce není majitelem zboží a jedná v zastoupení skutečného majitele, je povinen na to při registraci upozornit a doplnit jméno,  adresu a telefon skutečného majitele.

11. Prodejce se zavazuje popsat pravdivý stav zboží a upozornit na možné poškození, signaturu, stáří a jiné důležité skutečnosti. Prodejce dále přiloží rozměry, podrobný popis zboží a jeho fotografie ve velikosti 120-750 KB, na šířku. Prodejce zaručuje, že stav zboží nabízeného k prodeji odpovídá jeho popisu, deklarovanému stáří a případnému vyobrazení při zveřejnění zboží.

12.  Předmět daný do aukce, bude v aukci zdarma zveřejněn na celkovou dobu : sedmi kalendářních dnů. Naše aukce je zaměřena na rychlí prodej za solidní prodejní cenu a prodejce by s tím mněl počítat. Doporučujeme nastavit počáteční cenu niskou. Taková cena přiláká větší množství kupujících a dražba se může vyšplhat na mnohanásobně cenu vyšší. Pokud se nabízené zboží neprodá. Aukce může bít opakována. Doporučujeme snížit vyvolávací cenu oproti ceně předešlé. Další možnost je nabídku zboží vložit do komisního prodeje za pevnou prodejní cenu.

13.  Vyvolávací cenu určuje prodejce. Prodejce má několik možností k nastavení své aukce. Může nastavit : Počáteční cenu. Minimální příhoz. Cena "Kup teď" Minimální prodejní cenu. Dále nabízíme možnost : Po ukončení vrátit na inzerát do komisního prodeje. (Pouze pokud nebude vydraženo nebo prodáno) Při takovém nastavení se nevydražené inzeráty automaticky po ukončení aukce zveřejní ve volném prodeji a bude se na ně vztahovat všechna práva a povinnosti vyplívající pro nákupu a prodeje zboží na serveru provozovaném na veřejné počítačové síti Internet pod doménou www.antiquemobel.cz.

14.  Za prodej zboží v aukci má provozovatel nárok na nevratnou odměnu ve výši 20 % z vydražené prodejní ceny zboží ( dále jen ,,odměna“), odměnu platí kupující.

15.  Převzetí koupeného a zaplaceného zboží. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí koupeného a zaplaceného zboží v dohodnutém termínu, nebo v dohodnutém prodlouženém termínu  uhradit provozovateli skladné v hodnotě 1000-10000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc. Dále uhradit veškeré náklady spojené s ( dopravou + balné, poštovné, stěhování a převoz koupeného zboží od prodejce na adresu provozovatele webu ) Hodnotu požadované finanční částky určí provozovatel webu www.antiquemobel.cz

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Prodejce nenese odpovědnost za poškození koupeného zboží během dopravy na adresu nového majitele. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží během dopravy na adresu nového majitele přechází na dopravní službu která zboží převzala od prodejce a za finanční odměnu sepsala s prodejcem smlouvu na doručení zboží na adresu kupujícího. Prodejce nenese odpovědnost za nepřevzaté zboží a zvýšené náklady na dopravu. Majitel zboží takové náklady uhradí a to při převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

16.  V případě vydražení zboží, bude prodejce provozovatelem neprodleně informován o výsledku aukce e-mailem.

17.  Při potvrzeném nákupu od provozovatele serveru má kupující povinnost koupené zboží od provozovatele serveru převzít a zaplatit v hotovosti při osobním převzetí do 4 dnů od nákupu. Pokud chce kupující zboží provozovateli serveru zaplatit bankovním převodem požádá o tuto možnost před nákupem zboží písemně : emailem. Po vzájemné dohodě bude bankovní učet odeslán v odpovědi žadatele.

18.  V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen zapsat do okna „zpráva pro příjemce“ nadpis koupeného zboží a zaslat provozovateli na jeho e-mailovou adresu potvrzení o zaplacení zboží. ( do e-mailu napište: nadpis a evidenční číslo koupeného zboži, hodnotu v Kč, jméno a telefon pro případnou reklamaci )

19.  Po připsání odměny na účet provozovatele, budou provozovatelem kupujícímu, prostřednictví e-mailu, zaslány údaje o prodejci uvedené v čl. 6 a prodejci budou stejným způsobem zaslány provozovatelem tytéž údaje o kupujícím.

20.  Prodejce je povinen bezodkladně prodat vydražené zboží kupujícímu za cenu odpovídající ceně, za které zboží vydražil po odečtení odměny ( dále jen ,,kupní cena“).

21.  Kupní cenu uhradí kupující prodejci bezhotovostně, převodem na účet uvedený v prodejcově registraci, nebo v hotovosti při osobním převzetí. Převzetí a doručení koupeného zboží si kupující dohodne s prodávajícím osobně. Náklady na dopravu koupeného zboží platí kupující.

22.  Kupující se zavazuje v případě nezaplacení odměny, uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý předmět, který v aukci vydražil+náklady na vymáhání.

23.  Veškeré transakce mezi prodávajícím a kupujícím probíhají dle jejich svobodné vůle a provozovatel neodpovídá žádnému z nich, ani třetím osobám za splnění jejich vzájemných závazků.

24.  V případě, že s technických důvodů nedojde k uveřejnění zboží v aukci, nevzniká žádné ze stran jakýkoliv nárok na náhradu vynaložených nákladů ani na náhradu případné škody.

25.  Neprodané zboží v aukčním prodeji je možné nabídnout opakovaně zdarma. Doporučujeme snížení prodejní ceny na solidní prodejní hodnotu. Zboží z nižší cenou doporučujeme nabídnout za jednu korunu. Vzbudí to zájem kupujících. Je to jen rada vše je na Vašem uvážení

26.  Prodejce se zavazuje že zboží vystavené k prodeji na serveru www.antiquemobel.cz po dobu vystavení svoji nabídky k prodeji neprodá mimo tento server. Pokud během stanovené doby prodeje požádá o zrušení platného inzerátu má provozovatel nárok na odměnu ve výši 20 % z prodejní ceny. Prodejce na tuto skutečnost upozorní provozovatele e-maile a po převodu finanční odměny na určený učet provozovatele bude inzerát trvale odstraněn z nabídky a prodeje. ( číslo učtu bude odesláno v odpovědi žadatele a prodejce inzerátu o zrušení platného inzerátu ) Podmínky tohoto ujednání platí pro každé bezplatné prodloužení platnosti vystaveného inzerátu + aukčního prodeje určeného k prodeji na serveru : www.antiquemobel.cz

27.  Koupené zboží je pouze takové zboží které bylo zaplaceno v hotovosti a nebo převodem na učet provozovatele do čtyř kalandářních dnů po nákupu a potvrzeném prodeji na webu : www.antiquemobel.cz

28. Před registrací jsem obchodní podmínky čet a souhlasím. Uživatel webu.

29. Reklamace

Každý zakoupený předmět je nutné při jeho převzetí vždy prohlédnout a zkontrolovat. Prodávané předměty jsou použité, tomu odpovídá jejich stav. Opotřebení předmětu není v popisech uváděno, vždy odovídá stáří předmětu, kupující se s opotřebením seznámí při osobním převzetí nebo dotazem u prodejce, viz fotky, video. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá Antik Mikšík za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí fakt, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje, že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují při jeho koupi žádné záruky. Antik Mikší na tyto nabízené předměty neposkytuje žádnou záruku. Také se na předměty nevztahují ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci.

30. Upozorňujeme, že nabízené zboží je staré a použité. Předměty můžou mít vady, které vznikly používáním a stářím. Předměty můžou mít praskliny, rez a jiné poškozeni. Dřevo, obrazy, tkaniny, koberce a jiné zboží může bít napadeno červotočem, plísni, hmyzem, atd.. Některé předměty nemusí bít kompletní a plně funkční.  Opravené předměty nemusí bít 100% původní. Berte prosím na vědomí že na takové vady se záruka nevtahuje. Jsou to starožitnosti a může to bít jejich přednost a plus. Předem děkuji za pochopeni.

__________________________________________________________________________________________________________

Doprava koupeného zboží : Zboží Vám přiveze dopravní služba Top Trans. Doprava do CZ + Evropská unie. U takové služby požadujeme zaplacení koupeného zboží předem na náš firemní účet. U doručeného zboží hradíte spolu s prodejní cenou také balné. Poštovné platí kupující při převzetí. Výše těchto poplatků závisí na velikosti zásilky a vzdálenosti doručení. Po připsání finanční částky na náš učet odesíláme koupené zboží do pěti dnů na adresu kupujícího. To znamená na adresu kterou jste napsaly do formuláře při nákupu vybraného zboží Vaše telefonní číslo předáme dopravní službě.

Výpočet přepravného : Praha -Vaše adresa - http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny

Dopravu předmětů velké historické hodnoty : Zboží Vám doručíme ( přivezeme ) na předem určenou adresu po celé Evropě. Cena za dopravu bude sjednána předem.

Doprava po Praze. ( centrum a nejbližší okolí ) Drobné zboží do váha 20 Kg zakoupené u nás Vám přivezeme za paušální poplatek 500 Kč.

Osobní převzetí : Při nákupu můžete zvolit osobní převzetí na naší prodejně na adrese Pilská 6, Praha 14 Hostavice, 198 00 a zaplatit pouze v hotovosti. Při osobním odběru je nutné písemně a nebo telefonicky předem dohodnout datum a čas předání. Před návštěvou nám zavolejte dvě hodiny předem. Děkujeme za pochopení.

Platba

Platba při převzetí zboží na prodejně je možná v pouze v hotovosti.  Platba pro nákup po Internetu : Převodem na učet.

Platba Eurem

Pro naše klienty a sběratele v Evropské unii platící Eurem máme zajištěno bankovní spojení u : Fio Banka.  Kupující a sběratelé na Slovensku mohou využít platbu bez poplatku. Platba převodem je zadarmo. Vklad v hotovosti na účet : poplatek jedno euro. Dopravu zajistí dopravní služba Top Trans a nebo naše stěhovací firma. Dopravu platí kupující.

 

=====================================================================

 

Formulář pro reklamaci zboží.

Adresát:

Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík,

Pilská 6,

198 00 Praha 14 Hostavice:

REKLAMACE:

(vyplňuje kupující):

Jméno a příjmení:

Datum objednávky:

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

Adresa:

Telefonní kontakt:

E-mail:

 

 

 

V____________ dne ____________

 

 

Podpis ……………………………………………

==================================================================

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

STAROŽITNOSTI ANTIK PRAHA MIKŠÍK

(dále také jako „RŘ“)

 

  1. I. Práva kupujícího odpovědnosti za vady

Prodejce odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodejce dle ust. § 2165 občanského zákoníku odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Dále kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V případě výskytu vady, za kterou prodejce odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně nebo písemně, a to:

  • e-mailem na adresu:     antik.inzerce@antiquemobel.cz , nebo
  • poštou na adresu:          Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík, Pilská 6, 198 00 Praha 14 Hostavice

 

V oznámení o reklamaci kupující uvede:

-             Jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail. (popř. IČO, název společnosti, adresa sídla)

-             Datum účetního (daňového) dokladu, popř. jiná jednoznačná specifikace smluvního vztahu.

-             Popis – důvod reklamace

 

Za účelem oznámení reklamace je kupující oprávněn použít formulář pro reklamaci zboží, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 tohoto RŘ.  Není to však povinností kupujícího.

 

Prodejce je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodejce rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání, že:

  • se jedná o vadu, za kterou prodejce odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou ve stanovené době od převzetí zboží; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
  • že kupující koupil zboží od prodejce a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účetním (daňovým) dokladem nebo dokladem nebo dokladem o doručení zboží;
  • že je zboží vadné; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v provozovně, nebo jej na adresu provozovny prodejce zašle.

 

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Prodejce informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodejce či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodejce oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

  1. II. Vrácení zboží při odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující, který uzavřel s prodejcem smlouvu prostřednictvím internetového obchodu (https://www.antiquemobel.cz/), má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí, popř. doručeni, zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy je kupující povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodejce formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:

  • e-mailem na adresu antik.inzerce@antiquemobel.cz , nebo
  • poštou na adresu: Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík, Pilská 6, 198 00 Praha 14 Hostavice

Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro  odstoupení od smlouvy (viz příloha č. 1 tohoto RŘ), není to však povinností kupujícího. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy kupující vyplní údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení data objednávky.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodejcem, vrátí prodejce kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží.

Kupní cena bude kupujícímu prodejcem vrácena shodným způsobem, jakým byla od kupujícího přijata. Prodejce přijaté peněžení prostředky vrátí jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodejce oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokazatelně prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží

Kupující Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík, Pilská 6, 198 00 Praha 14 Hostavice, nedohodou-li se prodejce a kupující jinak. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží zašle zpět před uplynutím 14 dnů.

V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (informace o složení, příbalový leták), a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Vnitřní obal zboří, který brání kontaktu zboží s vnějšími vlivy, nesmí být narušen, neboť tím by došlo k znehodnocení zboží. Při zaslání zboží zpět prodejce doporučuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodejce vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodejce neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes internetový obchod (dopravné, balné, apod.), stejným platebním prostředkem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce.

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodejci.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá prodejci pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodejce oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodejce si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Kupující jako spotřebitel není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

III. Doplňující ustanovení, řešení sporů

V případě, že se kupující jako spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodejce prostřednictvím e-mailové adresy antik.inzerce@antiquemobel.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz)

 

Kupujíc jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Prodejce jakožto provozovatel internetového obchodu je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k příslušným internetovým stránkám. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup internetových stránkách možné provést a závazky prodejce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Tento RŘ je zobrazen na webových stránkách internetového obchodu prodejce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. RŘ platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodejce v den odeslání elektronické objednávky, přičemž ustanovení v RŘ má přednost před ustanovení VOP uvedených výše.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodejci, že se seznámil s těmito RŘ a že s nimi souhlasí. Na tyto RŘ je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Nedílnou součást těchto RŘ tvoří:

-        Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

-        Příloha č. 2 – Formulář pro reklamaci zboží

 

========================================================================

 

Formulář o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

Starožitnosti ANTIK Praha Mikšík,

Pilská 6,

198 00 Praha 14 Hostavice:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží dle dále uvedené specifikace:

Jméno a příjmení:

Datum objednávky:

Datum obdržení zboží:

Číslo účtu:

Položky objednávky:

Adresa:

Telefonní kontakt:

E-mail:

 

V____________ dne ____________

 

 

Podpis ……………………………………………